ArPL-årsanmälningsguide

Oavlönad frånvaro

Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderslapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2018 eller inte.

Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som börjat och slutat under år 2018, räcker det med att du meddelar den totala lönen som utbetalats för den anställda år 2018.

I det fall att den ovalönade frånvaron har börjat redan år 2017 och ingen lön har utbetalats år 2018 avslutas anställningen till den sista dagen då den anställda arbetade år 2017.

Om den oavlönade frånvaron däremot har börjat år 2018 men ännu inte slutat, meddelas som anställningens avslutningsdatum den dag då den anställda senast varit på arbete år 2018. Meddela också den lön som utbetalats år 2018.  När den anställda senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro ska du meddela oss den första dagen då personen arbetade efter frånvaron. Tiden för den oavlönade perioden behöver inte meddelas.

Observera att om det under den oavlönade perioden betalas lön av något slag (t.ex. semesterlön) ska lönen försäkras. Du kan meddela lönen i samband med årsanmälan för det år då lönen har utbetalats. Om ingen annan lön utbetalats under året meddelas lönen som om den anställda hade arbetat under den månad då lönen betalades. Som anställningens begynnelsedatum meddelas då utbetalningsmånadens första dag och som avslutningsdatum månadens sista dag.

ArPL-årsanmälningsguide