Specialfall

Försäkringen har flyttats från ett annat bolag

Om ArPL-försäkringen har överflyttats till Veritas Pensionsförsäkring under år 2018, meddelas inte hela årets lön på årsanmälan utan bara den lön som betalats efter att försäkringen har trätt i kraft hos oss. 

För de arbetstagare som var i er tjänst då försäkringen överflyttades syns både den ursprungliga begynnelsedagen för försäkrande och den dag då försäkringen överflyttades till Veritas. Kontrollera gärna att de stämmer. Om alla arbetstagare som var i er tjänst vid överflyttningen inte finns med ber vi dig tillägga dem. Meddela som anställningens begynnelsedatum den dag då försäkringen började hos Veritas (1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10) och ange den lön som betalats från den dagen fram till årets slut. Det lönar sig också att kolla med det tidigare pensionsbolaget så att personen är registrerad där ända fram till den dag då försäkringen överflyttats.

Om anställningen har börjat efter att försäkringen överflyttats, meddela anställningens begynnelsedatum och lönen som utbetalats år 2018.

Anmälningssättet för löneuppgifter har ändrats

Om anmälningssättet för löneuppgiter har ändrats från månadsanmälan till årsanmälan i samband med att försäkringen överflyttats från ett annat försäkringsbolag till Veritas Pensionsförsäkring, ber vi dig lägga till uppgifter om de arbetstagare som fattas från registret på din årsanmälan. Meddela som begynnelsedag för de anställningar som var fortlöpande vid överflyttningen den dag då försäkringen övergått till Veritas (dvs. 1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10). Som lön meddelas det belopp som utbetalats till den anställda under den tid ArPL-försäkringen varit i kraft i Veritas.

En del av lönen har anmälts som tillfällig arbetsgivare

Har löner för år 2018 redan tidigare anmälts och redovisats som så kallad tillfällig arbetsgivare, ska samma lön inte anmälas på nytt på årsanmälan. Situationen kan ha uppstått om företaget tecknat försäkringsavtal med Veritas mitt i året.

En tillfällig arbetsgivare anställer endast då och då och betalar ut sammanlagt mindre än 8 346 euro (gränsen år 2018) i löner under ett halvt år. Arbetsgivaren kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare (tecknat ArPL-försäkring) och tillfällig arbetsgivare.

Övergång till en annan avdelning eller pensionsgrupp

Anställningarna i ArPL-försäkringen kan på arbetsgivarens begäran indelas i avdelningar. Med hjälp av indelningen kan företaget till exempel se utvecklingen av ArPL-kostnaderna för olika personalgrupper på årsavräkningen. Anställningarna kan också indelas i pensionsgrupper om det i försäkringen har inkluderats förbättrade pensionsförmåner.

Om arbetstagaren under år 2018 har övergått från en avdelning eller pensionsgrupp till en annan, meddela på årsanmälan hans eller hennes lön skilt för varje avdelning eller pensionsgrupp.