ArPL-försäkring

Arbetsgivare inom den privata sektorn ska teckna en arbetspensionsförsäkring (ArPL) för sina anställda om

  • de anställda fyllt 17 år
  • deras månadsinkomst är minst 58,27 euro i månaden år 2018.

Den övre åldersgränsen för att teckna försäkring beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.

ArPL-försäkringen måste tecknas senast i slutet av månaden som följer efter första löneutbetalningen.

Teckna en ArPL-försäkring hos Veritas

Även personer som anställs av hushåll ska försäkras enligt ArPL. För hushåll gäller vid ArPL-försäkring samma regler och avgifter som för andra arbetsgivare. Läs mer om hushåll som arbetsgivare.

ArPL i ett nötskal

  • Med en ArPL-försäkring ordnar arbetsgivaren pensionsskyddet för sina anställda.
  • ArPL-försäkringen är obligatorisk. Det är din skyldighet som arbetsgivare att redovisa ArPL-avgifterna till pensionsbolaget alltid när ovan nämnda kriterier uppfylls. En del av ArPL-avgiften betalas av arbetstagaren själv. Arbetsgivaren sköter också redovisningen av arbetstagarens avgift till pensionsbolaget.
  • Du ska tecka ArPL-försäkring inom en månad efter den första löneutbetalningen. Försenad ArPL-försäkring kan leda till en försummelseförhöjning.

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

Arbetsgivare delas in i avtalsarbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare.

Om du betalar regelbundet lön och hela tiden har minst en anställd ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal. Du kan då redovisa inkomstuppgifterna till oss månatligen eller alternativt en gång om året. Ifall du ingått avtal med oss kan du genom kundåterbäringar få rabatt på dina ArPL-avgifter.

Läs mer om avtalsarbetsgivares försäkringspraxis.

En tillfällig arbetsgivare har endast tidvis anställda och den lön som betalas till arbetstagarna under ett halvt år är under 8 346 euro år 2018. Försäkringsavgiften redovisas till Veritas varje månad.

Läs mer om tillfälliga arbetsgivares försäkringspraxis här.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!