ArPL-försäkring

Arbetsgivare inom den privata sektorn ska teckna en arbetspensionsförsäkring (ArPL) för sina

anställda om

  • de anställda fyllt 17 år
  • deras månadsinkomst är minst 60,57 euro i månaden år 2020.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.

Kom ihåg att teckna ArPL-försäkringen i god tid före den första löneutbetalningen. Då är pensionsskyddet i skick när du anmäler lönen till inkomstregistret.

Teckna en ArPL-försäkring hos Veritas

Hos oss på Veritas får du branschens bästa service på köpet.

Även personer som anställs av hushåll ska försäkras enligt ArPL. För hushåll gäller vid ArPL-försäkring samma regler och avgifter som för andra arbetsgivare. Läs mer om hushåll som arbetsgivare.

ArPL i ett nötskal

  • Med en ArPL-försäkring ordnar arbetsgivaren pensionsskyddet för sina anställda.
  • ArPL-försäkringen är obligatorisk. Det är din skyldighet som arbetsgivare att redovisa ArPL-avgifterna till pensionsbolaget alltid när ovan nämnda kriterier uppfylls. En del av ArPL-avgiften betalas av arbetstagaren själv. Arbetsgivaren sköter också redovisningen av arbetstagarens avgift till pensionsbolaget.
  • Du ska teckna ArPL-försäkringen senast då du betalar lön för första gången men före du gör löneanmälningen till det nationella inkomstregistret.
  • Löneanmälningen görs till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen från löneutbetalningen
  • Hushåll som betalar lön ska anmäla löneuppgifterna senast den femte dagen i månaden som följer löneutbetalningsmånaden. Sker löneutbealningen i januari, anmäls lönen till inkomstregistret senast den 5 februari.

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

Arbetsgivare delas in i avtalsarbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare.

Om du betalar regelbundet lön och hela tiden har minst en anställd ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal. Ifall du ingått avtal med oss kan du genom kundåterbäringar få rabatt på dina ArPL-avgifter.

Om du endast tidvis har anställda och den lön som du betalar till arbetstagarna under ett halvt år är sammanlagt under 8 676 euro år 2020, räknas du som en tillfällig arbetsgivare som inte behöver ingå ett ArPLförsäkringsavtal.