ArPL-försäkring

Arbetsgivare inom den privata sektorn ska teckna en arbetspensionsförsäkring (ArPL) för sina anställda om

  • de anställda fyllt 17 år
  • deras månadsinkomst är minst 58,27 euro i månaden år 2018.

Den övre åldersgränsen för att teckna försäkring beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.

Kom ihåg att teckna ArPL-försäkringen senast i slutet av månaden som följer efter första löneutbetalningen. Hos oss på Veritas får du branschens bästa service på köpet.

Teckna en ArPL-försäkring hos Veritas

Även personer som anställs av hushåll ska försäkras enligt ArPL. För hushåll gäller vid ArPL-försäkring samma regler och avgifter som för andra arbetsgivare. Läs mer om hushåll som arbetsgivare.

ArPL i ett nötskal

  • Med en ArPL-försäkring ordnar arbetsgivaren pensionsskyddet för sina anställda.
  • ArPL-försäkringen är obligatorisk. Det är din skyldighet som arbetsgivare att redovisa ArPL-avgifterna till pensionsbolaget alltid när ovan nämnda kriterier uppfylls. En del av ArPL-avgiften betalas av arbetstagaren själv. Arbetsgivaren sköter också redovisningen av arbetstagarens avgift till pensionsbolaget.
  • Du ska tecka ArPL-försäkring inom en månad efter den första löneutbetalningen. Försenad ArPL-försäkring kan leda till en försummelseförhöjning.

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

Arbetsgivare delas in i avtalsarbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare.

Om du betalar regelbundet lön och hela tiden har minst en anställd ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal. Du kan då redovisa inkomstuppgifterna till oss månatligen eller alternativt en gång om året. Ifall du ingått avtal med oss kan du genom kundåterbäringar få rabatt på dina ArPL-avgifter.

Läs mer om avtalsarbetsgivares försäkringspraxis.

En tillfällig arbetsgivare har endast tidvis anställda och den lön som betalas till arbetstagarna under ett halvt år är under 8 346 euro år 2018. Försäkringsavgiften redovisas till Veritas varje månad.

Läs mer om tillfälliga arbetsgivares försäkringspraxis här.