Anställnings- och löneuppgifter

Avtalsarbetsgivarna betalar ArPL-förskottsavgifter till oss. Därför är det viktigt att vi har rätt information om våra kunders löneutbetalning.

När du tecknar försäkringen kan du välja om du anmäler anställningsuppgifterna till oss varje månad i samband med löneutbetalningen (månadsanmälare) eller en gång om året (årsanmälare).

Anmälningssättet kan ändras senare genom en skriftlig anmälan. Anmälan ska göras före utgången av november. Ändringen träder i kraft från och med början av följande kalenderår.

Meddela genast om ändringar

Du ska utan dröjsmål meddela oss om ändringar som påverkar ArPL-avgiften.

Månadsanmälare anmäler varje månads anställnings- och löneuppgifter separat och betalar samtidigt försäkringsavgiften. Det lönar sig att meddela löneuppgifterna genast i slutet av löneutbetalningsmånaden, så att betalningstiden inte blir onödigt kort. Försäkringsavgiften ska alltid betalas senast den 20:e i den månad som följer på löneutbetalningen.

Månadsanmälare behöver inte meddela separat om nya eller avslutade anställningar.

Årsanmälare anmäler redan i försäkringsansökan företagets samtliga ArPL-anställningar. På så sätt kan det första årets avgifter fastställas korrekt.

Därefter meddelar arbetsgivaren om ändringar i lönesumman eller anställningar, t.ex. nya och avslutade anställningar, under årets lopp. De anställdas faktiska årslöner anmäls en gång om året med en årsanmälan före utgången av januari följande år.

Närmare information om hur man gör årsanmälan hittar du i vår ArPL-årsanmälningsguide.

Övriga faktorer som inverkar på försäkringen och ändringar i t.ex. företagets namn, bolagsformen eller ägandeförhållandena, fusioner och bolagiseringar ska både årsanmälare och månadsanmälare meddela skriftligt och utan dröjsmål.

Anmäl behändigt i vår VerNet-webbtjänst

I vår VerNet-webbtjänst kan du kontrollera och uppdatera dina anställningsuppgifter och göra månads- eller årsanmälningar.

Bekanta dig närmare med vår VerNet-webbtjänst!

Övriga elektroniska anmälningssätt

Löneuppgifterna kan också anmälas elektroniskt via tjänsten TYVI.Vi anlitar två TYVI-operatörer: OpusCapitaTYVI och Aditron Personec linkki (på finska). Läs mer om TYVI på TIEKE:s sidor.

Anmälningarna kan också göras via tjänsten Palkka.fi som riktats till småarbetsgivare.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!