Löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret

Även om du som vår kund betalar ArPL-avgifterna till oss, ska du från början av år 2019 meddela de anställdas löneuppgifter, som står som grund för arbetstagarens pension, till inkomstregistret.  Vi får de inkomstuppgifter vi behöver för att fastställa arbetstagarens pensionsskydd och arbetsgivarens försäkringsavgifter direkt från inkomstregistret.

Löner som betalats ut under år 2018, anmäls till pensionsbolaget såsom tidigare.

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som samlar löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå i ett och samma register.

  • Från och med början av år 2019 anmäls löneuppgifter till registret
  • Från år 2021 anmäls också pensions- och förmånsuppgifter till registret.

Datan produceras av bland annat arbetsgivare som i realtid anmäler till registret de anställdas löneuppgifter per betalning, huvudsakligen inom fem dagar från betalningsdagen.

Vad ska man anmäla och när?

Arbetsgivaren ska meddela löner som betalas för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.

Anmälan ska göras senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. Anmälan görs elektroniskt:

Löneanmälan görs med ett så kallat pensionsrarrangemangnummer

En avtalsarbetsgivare använder ett så kallat pensions­arrangemang­nummer för löneanmälningarna i inkomstregistret.

Du får numret genom att öka nollor i försäkringsnumret så att hela sifferlängan har 11 tecken

  • för Veritas försäkringskunder är numret i formen 56-0012345A
  • för Alandias före detta kunder är numret i formen 56-7401234A.

Det här betyder att försäkringsavtalet måste vara gjort före anmälan görs.

Är du tillfällig arbetsgivare sköter du försäkringsskyldigheten utan separat försäkring genom att i samband med löneanmälan till inkomstregistret välja Veritas som mottagare. Löneanmälan kan du göra med webblankett i inkomstregistrets e-tjänst eller också genom att använda Palkka.fi-tjänsten.

Bekanta dig med anvisningarna för inkomstregistrets e-tjänst.

Anmälning av löner som betalats ut år 2018

Löner som betalats ut under år 2018 anmäls till Veritas under januari 2019 på samma sätt som tidigare .

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!