Vad ingår i ArPL-lönen

I regel räknas alla vederlag för arbete som baserar sig på arbetsavtal till den pensionsgrundande arbetsinkomsten (ArPL-lön). Prestationer som inte är vederlag för arbete och som betalats till en arbetstagare i anställningsförhållande eller på basis av en anställning, är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Det om det uppbärs skatt för arbetsinkomsten är inte avgörande om arbetsinkomsten räknas som ArPL-lön eller inte.

Läs mer om löneuppgifterna på inkomstregistrets webbplats.