Vad ingår i ArPL-lönen

Vilka inkomster ska du meddela till oss? Nedan har vi samlat exempel på olika vederlag och huruvida de ska de ska räknas med i den så kallade ArPL-lönen.

 

Anmälan av arbetstagarens lön samt innehållande av arbetstagarens egen andel Anmäles på ArPL-anmälan?

Arbetstagarens andel innehålls?

Grundlön (för tid och prestation, inkl. övertidsersättningar). Ja Ja
Lön för sjuktid. Ja Ja
Tilläggsdagspenning från sjukkassan. Nej Nej
Semesterersättning, -premie, -lön och -penning. Ja Ja
Lönetillägg och förhöjningar (t.ex. övertids-, söndagsarbete, ersättning för dejourering, friturersättning). Ja Ja
Mötesarvode för förtroendeuppdrag, om i arbetsförhållande till betalaren. Ja Ja
Mötesarvode för förtroendeuppdrag, utom arbetsförhållande. Nej Nej
Naturaförmåner (bostads-, kost-, bil-, telefonförmån). Ja Ja
Inkomst bestående endast av naturaförmåner (arbetstagarens pensionavgift kan innehållas inom ett år framåt i samband med kommande löneutbetalningar). Ja Ja
Dagtraktamente, till den del de är beskattningsbara. Ja Ja
Skattefria dagtraktamenten och ersättningar. Nej Nej
Ersättning åt förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktige. Ja Ja
Betjäningsavgifter och penninggåvor. Ja Ja
Försäkringslön för utlandsarbete. Ja Ja
Lön för lagstadgad uppsägningstid. Ja Ja
Ersättning för lagstridig uppsägning. Nej Nej
Ersättning för uppsägning under permittering. Nej Nej
Lön som betalats under läro- eller utbildningsavtalstid. Ja Ja
Total lön åt arbetstagare med sysselsättningsstöd. Ja Ja
Inbetalning till personalfond. Nej Nej
Provision, om i arbetsförhållande. Ja Ja
Royalty (ersättning för upphovsrätt). Nej Nej
Tantiem eller bonus, om i arbetsförhållande. Ja Ja
Icke skattepliktig sakgåva. Nej Nej
Penninggåva och presentkort. Ja Ja
Dividend och vinstandel. Nej Nej
Lön som betalas till KB:s tysta bolagsman. Ja Ja
Lön för väntetid. Nej Nej
Personalförmån som inte är venderlag för arbete. Nej Nej
Lön som betalas av en ställföreträdande betalare (konkursbo, lönegarantimyndighet eller annan betalare). Ja Ja