Arbete utomlands

När en arbetstagare åker utomlands för att arbeta öveförs han i allmänhet till mottagarlandets socialförsäkring. Han försäkras enligt mottagarlandets regler och tjänar in pension enligt den lokala lagstiftningen.

De s.k. utsända arbetstagarna utgör ett undantag till denna regel. På dessa tillämpas utsändningslandets lagstiftning så länge den tillfälliga utlandskommenderingen pågår.

Då en utlandskommendering riktar sig till länder utanför EU eller utanför de länder Finland har en överenskommelse om social trygghet med, försäkras arbetstagaren vanligtvis både enligt finsk och mottagarlandets lagstiftning.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!