Arbete i EU-/EES- eller avtalsland

EU- och EES-länder samt Schweiz

När en arbetstagare åker utomlands för att arbeta, övergår han eller hon i allmänhet till mottagarlandets socialförsäkring och försäkras enligt sysselsättningslandets lagstiftning.

De s.k. utsända arbetstagarna utgör ett undantag till denna regel. På dem tillämpas finsk lagstiftning så länge den tillfälliga utlandskommenderingen pågår, och de försäkras enligt ArPL under kommenderingen.

En arbetstagare anses vara utsänd arbetstagare ifall han eller hon

  • är utsänd av en finländsk arbetsgivare
  • omfattas av den sociala tryggheten i Finland före utlandskommenderingen
  • arbetar tillfälligt utomlands.

Den som sänds till ett annat EU-land för att arbeta behöver för sin kommendering ett A1 intyg från Pensionsskyddscentralen. Intyget ska vid behov visas till mottagarlandets myndigheter eller det företag som betalar den anställdas lön. Man kan ansöka om intyget på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Längre arbetskommenderingar

EU-bestämmelserna och de överenskommelser om social trygghet som Finland gjort med vissa länder definierar när en anställning inte längre kan avses vara tillfällig.

I regel kan en arbetstagare förbli försäkrad i Finland i högst två år. Om utlandsarbetet fortsätter, kan arbetstagaren på basen av ansökan få s.k. dispens för tre år till i det fall myndigheten i arbetslandet godkänner ansökan.  Ifall den anställda beviljas dispens räknas han fortfarande som en utsänd arbetstagare och försäkras enligt den finska lagstiftningen.

Man ansöker om dispens på samma sätt som den utsända arbetstagarens A1-intyg. Enklast gör du det via Pensionsskyddscentralens webbplats.

Personer som arbetar i två eller flera länder

Om en person arbetar i två eller flera EU-länder, försäkras hon i regel enligt lagstiftningen för sitt bosättningsland. Förutsättningen är att en betydande del av arbetet utförs i bosättningslandet. Annars försäkras den anställda i regel i arbetsgivarens hemland.

Detta förfarande gäller bland annat för den resande personalen i transportföretag som arbetar  flera EU-länder.

Avtalsländerna

Finland har gjort separata överenskommelser om socialskyddets tillämpning med bilaterala avtal mellan vissa länder. Finland har avtalat om socialskyddet med Kanada, Québec, USA, Israel, Chile, Indien, Kina, Korea och Australien.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!