Arbete utanför EU eller i ett icke-avtalsland

Om arbetsgivaren skickar arbetstagaren att arbeta utanför EU i ett land som Finland inte har ett socialskyddsavtal med, ska arbetsgivaren ofta försäkra arbetstagaren både enligt den finska lagstiftningen och enligt lagstiftningen i det land där arbetet utförs.

Arbetstagaren ska försäkras enligt ArPL om

  • arbetsgivaren är finländsk
  • arbetstagaren har blivit utsänd från Finland
  • anställningsförhållandet fortgår till den utsändande arbetsgivaren under den tid arbetstagaren arbetar utomlands och
  • arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland när utsändningen börjar.
 
Arbetsgivaren kan ansöka om att bli befriad från försäkringsskyldigheten då utlandskommenderingen fortgår längre än två år. För att få befrielse från ArPL-försäkrandet måste arbetsgivaren dock ordna med pensionsskydd på annat sätt och så att det motsvarar nivån enligt lagen om pension för arbetstagare. Befrielsen beviljas  av Pensionsskyddscentralen.
 
Arbetsgivaren kan med vissa förutsättningar ordna frivilligt pensionsskydd enligt arbetspensionslagarna för sådana utsända arbetstagare som inte omfattas av den obligatoriska försäkringen. Teckna ArPL hos Veritas!
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!