Försäkring i arbetslandet

Om arbetstagarens sociala trygghet ordnas i det land där arbetet utförs, betalas alla socialförsäkringsavgifter till landet i fråga. Arbetstagaren får då sociala förmåner enligt arbetslandets lagstiftning.

Utbetalning av förmåner

Inom EU och mellan länder som ingått socialskyddsavtal betalas förmåner  från ett land till ett annat. Till exempel om en arbetstagare har tjänat in pension utomlands under en utlandskommendering, betalas pensionen i sinom tid till Finland. När det gäller EU-länder räcker det med att man lämnar in en pensionsansökan i Finland - ansökan blir samtidigt anhängig även i andra EU-länder där den sökande arbetat. Om du har arbetat utanför EU, måste du göra en skild ansökan. Du kan läsa mer om att söka pension från utlandet under Privatpersoner.