ArPL-avgifter

ArPL-försäkringsavgiften räknas ut i procent av lönesumman.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-försäkringsavgiftsprocenten årligen; år 2020 är den i genomsnitt 24,4 procent. Arbetstagarens andel ingår i ArPL-avgiften.

Veritas fakturerar försäkringsavgiften enligt de löneanmälningar som gjorts till inkomstregistret.

Arbetstagarens pensionsavgift

Alla anställda i åldern 17–67 år betalar arbetstagarens arbetspensionsavgift.

Avgiftens storlek beror på arbetstagarens ålder. År 2020 är avgiften 

  • 7,15 procent för personer under 53 år och
  • 8,65 procent för personer i åldern 53–62
  • 7,15 procent för personer som fyllt 63 år av den lön som är pensionsgrundande inkomst.

Läs mer i vår broschyr om arbetstagarens pensionsavgift nedan.

Försäkringsavgifterna för år 2020 kan du kolla upp här.

Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift

Avtalsarbetsgivarens ArPL-försäkringsavgift år 2020 är 25,3 procent fram till 30.4 och 22,7 procent 1.5-31.12 av lönesumman som betalas till de anställda, inklusive arbetstagarens andel av försäkringsavgiften.

Den exakta slutsumman beror bland annat på eventuell kundåterbäring och för företag med en lönesumma om minst 2,086 miljoner euro även på företagets avgiftsklass.

Storarbetsgivarna deltar i kostnaderna för invalidpensioner

Arbetsgivare som betalade över 2,09 miljoner euro i löner år 2018 deltar direkt i kostnaderna för den egna personalens invalidpensioner.

Avgifterna är graderade i avgiftsklasser som fastställs enligt företagets statistik över arbetsoförmåga för de senaste två åren. Ju större invalidpensionsutgiften har varit, desto högre är företagets avgiftsklass.

Om lönesumman år 2018 översteg 33,3 miljoner euro betalar företaget full självrisksavgift för invalidpensionerna år 2020.

I lönesumman inräknas samtliga lönesummor som ingår i företagets ArPL-försäkringar. I den totala lönesumman beaktas även de arbetstagare som försäkrats i något annat bolag än Veritas.

De anställda är arbetsgivarens viktigaste resurs. Det ligger i allas intresse att arbetsgivaren erbjuder personalen så goda förutsättningar som möjligt för utförandet av arbetet. Vi kan hjälpa dig med planeringen och genomförandet av åtgärder som syftar till att minska risken för arbetsoförmåga. Läs mer om våra tjänster för utveckling av arbetsförmåga.

Läs mer om storarbetsgivares arbetspensionsavgift i broschyren här nedan.

Testa om du kunde dra mer nytta av dina ArPL- och FöPL-premier. Svaret får du på ett par sekunder.

Jag känner mig som en viktig kund hos mitt nuvarande arbetspensionsbolag.
Jag vet vem som svarar när jag ringer mitt arbetspensionsbolag.
Mitt ArPL- och FöPL-skydd är kollat och jag vet att det ligger på rätt nivå.