Betalning av försäkringsavgifter

Årsanmälaren ska komma överens om förfallodagarna

För årsanmälare förfaller ArPL-avgifterna den 20:e i den överenskomna kalendermånaden.

Försäkringsavgifterna kan betalas i en eller flera rater. Hälften av avgifterna måste dock förfalla under den första hälften av året och den första avgiften under årets första kvartal.

Vi fakturerar kunden för ArPL-avgifterna enligt de lönesummor vi meddelats. Den slutliga försäkringsavgiften räknas ut vid kalenderårets slut på basis av årsanmälan.

Om arbetsgivaren betalat för stora ArPL-avgifter i förskott gottskrivs dessa i kommande ArPL-avgifter. Om förskottsavgifterna varit för små betalar kunden en justeringsavgift.

Val av betalningsrater påverkar ArPL-avgiftens storlek

För ArPL-försäkringsavgifterna fastställs samma teoretiska förfallodag för alla, i mitten av året (1.7).

Avgifterna kan dock betalas under hela året varvid raterna förräntas med försäkringsavgiftsränta från den teoretiska till den faktiska förfallodagen. Då försäkringsavgiften betalas före den teoretiska förfallodagen, får man till godo en räntegottgörelse.

Du kan kontrollera den gällande beräkningsräntan här, den fastställs alltid för ett halvår åt gången.

Exempel 1:
Företagets lönesumma är 50 000 euro per år. Detta innebär att företagets ArPL-försäkringsavgift utgör 12 550 euro per år innan den förräntas.
Förfallodag 1 rat 2 rater 4 rater 12 rater
20.1 12 440 6 220 3 110 1 037
20.2       1 038
20.3       1 040
20.4     3 125 1 042
20.5       1 044
20.6       1 045
20.7   6 282 3 141 1 047
20.8       1 049
20.9       1 050
20.10     3 157 1 052
20.11       1 054
20.12       1 056
Besparing/Höjning -110 € -48 € -17 € +4 €

 

Exempel 2:
Företagets lönesumma är 500 000 euro per år. Detta innebär att företagets ArPL-försäkringsavgift utgör 125 500 euro per år innan den förräntas.
Förfallodag 1 rat 2 rater 4 rater 12 rater
20.1 124 400     10 367
20.2       10 384
20.3   62 406 31 203 10 401
20.4       10 418
20.5       10 436
20.6     31 358 10 453
20.7       10 470
20.8       10 488
20.9   63 027 31 513 10 504
20.10       10 522
20.11       10 539
20.12     31 670 10 557
Besparing/Höjning -1 100 € -68 € +244 € +38 €

Månadsanmälare redovisar ArPL-avgifterna varje månad

Månadsanmälare betalar sina ArPL-avgifter varje månad, den 20:e i den månad som följer på löneutbetalningen.

Om ArPL-avgiften försenas

ArPL-försäkringsavgifterna ska betalas senast på den överenskomna förfallodagen. Annars tillkommer en dröjsmålsränta på avgiften.

Dröjsmålsräntan justeras halvårsvis. Du kan kontrollera den gällande dröjsmålsräntan här.

Effektivitet genom nätfakturering

Du kan få din faktura som nätfaktura.Genom att övergå till nätfakturering påskyndar du hanteringen av fakturorna och sparar kostnader. Även arkiveringen effektiviseras och misstagen minskar. Fakturering över nätet är tryggt och lämpar sig för företag av alla storlekar.

Att övergå till nätfakturering är enkelt och kräver inte att ditt företag använder ett elektroniskt fakturahanteringsprogram. Du kan själv välja om fakturorna skickas till ditt fakturahanteringsprogram eller som e-faktura direkt till din nätbank. Vi förmedlar nätfakturor via Nordea.

Övergå till nätfakturering.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!