Betalning av försäkringsavgifter

Försäkringsavgiften förfaller till betalning den månad lönen är betald eller under följande månad, om inte annat överenskommits. Senast kan försäkringsavgiften förfalla den andra månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Faktureringsrytm och ändring av den för avtalsarbetsgivare

När försäkringen sätts ikraft faktureras ArPL-avgiften en gång per månad. Försäkrings-avgiften för en månads löneutbetalningar samlas ihop till en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. 
Ifall du vill ändra faktureringsrytmen senare kan du kontakta oss. 

Försäkringsavgifterna kan också förfalla: 

Skild faktura för varje löneutbetalning, samma förfallodag

För varje löneutbetalning görs en egen faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

 

Skild faktura för varje löneutbetalning, 14 dagar netto

För varje löneutbetalning görs en egen faktura. Fakturan förfaller 14 dagar från det att uppgiften om löneutbetalningen kommit till Veritas.

 

Faktura när lönerna anmäls via Palkka.fi-tjänsten

I Palkka.fi är det möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten. Ändringen görs i Palkka.fi på fliken Arbetsgivare under Försäkringsuppgifter. Kryssa i rutan "Jag vill att arbetspensionsbolaget skickar mig fakturan, uppgifterna skall inte skapas i ArPL-betalningsuppgifter under Betalningar i Palkka.fi." 

Detta gäller även Veritas kunder.

Fakturan finns också att hämta i vår VerNet-nättjänst. 
 

Effektivitet genom nätfakturering

Du kan få din faktura som nätfaktura. Genom att övergå till nätfakturering påskyndar du hanteringen av fakturorna och sparar kostnader.

Även arkiveringen effektiviseras och misstagen minskar.

Fakturering över nätet är tryggt och lämpar sig för företag av alla storlekar.

Att övergå till nätfakturering är enkelt och kräver inte att ditt företag använder ett elektroniskt fakturahanteringsprogram.

Du kan själv välja om fakturorna skickas till ditt fakturahanteringsprogram eller som e-faktura direkt till din nätbank. Vi förmedlar nätfakturor via Nordea.

Övergå till nätfakturering.

Korrigering av löneuppgifter

Om löneuppgifterna korrigeras i Inkomstregistret beaktas korrigeringen automatiskt i kommande försäkringsavgifter. 

Om ArPL-avgiften försenas

ArPL-försäkringsavgifterna ska betalas senast på den överenskomna förfallodagen. Annars tillkommer en dröjsmålsränta på avgiften.

Dröjsmålsräntan justeras halvårsvis. Du kan kontrollera den gällande dröjsmålsräntan här.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!