Betalning av försäkringsavgifter

Försäkringsavgiften förfaller till betalning den måndagen lönen är betald eller under följande månad, om inte annat överenskommits. Senast kan försäkringavgiften förfalla den andra månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Val av och ändring av faktureringsrytm för avtalsarbetsgivare

Samtidigt som du tecknar ArPL-försäkringen ska du välja faktureringsrytm för försäkringavgifterna. Du kan ändra rytmen senare genom att kontakta oss.

Försäkringsavgifterna förfaller på tre olika sätt:

Månadsfaktura

Försäkringsavgiften för en månads löneutbetalningar samlas ihop till en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Skild faktura för varje löneutbetalning, samma förfallodag

För varje löneutbetalning görs en egen faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Skild faktura för varje löneutbetalning, 14 dagar netto

För varje löneutbetalning görs en egen faktura. Fakturan förfaller 14 dagar från det att uppgiften om löneutbetalningen kommit till Veritas.

Observera att Veritas inte skickar en faktura på löner som anmälts via Palkka.fi-tjänsten, utan den måste du själv söka från Palkka.fi-tjänsten.

 

Effektivitet genom nätfakturering

Du kan få din faktura som nätfaktura.Genom att övergå till nätfakturering påskyndar du hanteringen av fakturorna och sparar kostnader. Även arkiveringen effektiviseras och misstagen minskar. Fakturering över nätet är tryggt och lämpar sig för företag av alla storlekar.

Att övergå till nätfakturering är enkelt och kräver inte att ditt företag använder ett elektroniskt fakturahanteringsprogram. Du kan själv välja om fakturorna skickas till ditt fakturahanteringsprogram eller som e-faktura direkt till din nätbank. Vi förmedlar nätfakturor via Nordea.

Övergå till nätfakturering.

Om ArPL-avgiften försenas

ArPL-försäkringsavgifterna ska betalas senast på den överenskomna förfallodagen. Annars tillkommer en dröjsmålsränta på avgiften.

Dröjsmålsräntan justeras halvårsvis. Du kan kontrollera den gällande dröjsmålsräntan här.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!