Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter år 2019

Arbetsgivare och företag betalar utöver ArPL-avgifterna även andra socialskyddsavgifter. Avgiftsbeloppen hittar du nedan.

Letar du efter föregående årets procentsatser? Här hittar du försäkringsavgifterna för år 2018.

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2019
Avgift % av bruttolönen
ArPL-pensionsförsäkringsavgifter  
     Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift
     (inklusive arbetstagarens andel)
En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har fortlöpande minst en anställd.
På den slutliga försäkringsavgiften inverkar bl.a. eventuell kundåterbäring och för företag med en lönesumma om minst 2,08 miljoner företagets avgiftsklass.
25,2
     Tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift
     (inklusive arbetstagarens andel)
En tillfällig arbetsgivare har anställda endast då och då och den utbetalade lönesumman under 6 månader är under 8 502 euro.
25,2
Arbetstagarens andel av ArPL-försäkringsavgiften  
     17–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av den kalendermånad då den anställda fyller 53 år. 
6,75
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av den kalendermånad då den anställda fyller 63 år. 
8,25
     63–67 år 6,75
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie (17–64 år)  
     Av lönesumman upp till 2 086 500 euro 0,5
     Av andelen lön som överstiger 2 086 500 euro 2,05
Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1,5
Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,78
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för en delägare 0,5
Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie (socialskyddsavgift) 0,77
Arbetstagarens sjukförsäkringspremie (16–67 år)  
   Årslön under 14 282 euro 0,00
   Årslön minst 14 282 euro 1,54
Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställs utifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.  
Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.  
Företagarens pensionsförsäkringsavgifter 2019
Avgift % av FöPL-arbets-
inkomsten
Företagarens FöPL-pensionsförsäkringsavgift  
     18–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 53 år. 
24,1
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. 
25,6
     63–67 år 24,1
FöPL-försäkringsavgiften för nya företagare
Den nya företagaren får 22 procent rabatt på sina FöPL-försäkringsavgifter under de första 4 åren.
 
     18–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 53 år. 
18,798
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. 
19,968
     63–67 år 18,798
Räntor som används på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter 2019
Ränta i % av avgiften
Försäkringsavgiftsränta, FöPL (1.1–31.12.2019)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.1–30.6.2019)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.7–31.12.2019)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Dröjsmålsränta (1.1–30.6.2019)
Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan.
8,0
Dröjsmålsränta (1.7–31.12.2019)
Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan.
8,0
Gränsbelopp enligt arbetspensionslagarna 2019
Vad gäller gränsen? Gräns, i euro
Undre gräns för försäkrande enligt ArPL 59,36 e/mån
Undre gräns för FöPL-försäkring 7 799,37 e/år
Övre gräns för FöPL-försäkring 177 125 e/år
FPA:s arbetslöshetsdagpenning för företagare, FöPL-arbetsinkomst minst 12 816 e/år
Medlemskap i företagarnas arbetslöshetskassa, FöPL-arbetsinkomst minst 12 816 e/år
Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkring, FöPL-arbetsinkomst minst 7 799,37 e/år
Indexhöjning 2019
Vad gäller höjningen? i % från fjolåret
Pensioner
Höjs årligen med arbetspensionsindexet som år 2019 är 2585.
1,45
Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp
Höjs årligen med lönekoefficienten som år 2019 är 1,417
1,86

Testa om du kunde dra mer nytta av dina ArPL- och FöPL-premier. Svaret får du på ett par sekunder.

Jag känner mig som en viktig kund hos mitt nuvarande arbetspensionsbolag.
Jag vet vem som svarar när jag ringer mitt arbetspensionsbolag.
Mitt ArPL- och FöPL-skydd är kollat och jag vet att det ligger på rätt nivå.
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!