Kundåterbäringar

Alla arbetsgivare som har ett ArPL-försäkringsavtal med oss är berättigade till rabatt på sina ArPL-avgifter i form av kundåterbäringar.

De bästa kundåterbäringarna intjänas på basis av en lång kundrelation.

Tillfälliga arbetsgivare har inte rätt till kundåterbäringar. De har dock möjlighet att ingå ett försäkringsavtal med oss och på så sätt tjäna in kundåterbäringar.

Återbäringarnas belopp

Placeringsavkastningen, solvensen och verksamhetens effektivitet inverkar på vårt resultat och avgör det totala beloppet av kundåterbäringar vi kan ge dela ut till våra kunder.

Det belopp som kunden får i kundåterbäring beror dels på det ovan nämnda totala återbäringsbeloppet, dels på kundens ArPL-avgift samt kundförhållandets längd. 

Eftersom vår verksamhet vanligen ger ett överskott, är det skäligt att överskottet delas på basen av hur mycket kunden bidragit till att generera överskottet. Det hur mycket kunderna inverkat på överskottets uppkomst beror på ArPL-premiens storlek och kundförhållandets längd, vilket i sin tur styr hur kundens andel av totalbeloppet på återbäringarna bestäms.

Beloppet på kundåterbäringen fastställs på samma sätt i alla pensionsbolag. Från och med år 2019 utdelas kundåterbäringarna till kunderna enligt bolagsspecifika principer, vilket kan leda till varierande praxis i bolagen. 

Veritas genomsnittliga kundåterbäring 2013–2017

Veritas genomsnittliga kundåterbäring 2013–2017

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!