Teckna ArPL-försäkring hos Veritas

Att välja rätt försäkringspartner är viktigt. Vi erbjuder personlig betjäning. Vi är intresserade av ditt skydd.

Du kan teckna en ArPL-försäkring lätt över webben. Fyll bara i vår elektroniska blankett.

Du kan också överföra en existerande ArPL-försäkring till Veritas om den varit i kraft minst ett år i det nuvarande bolaget. Fyll då i vår elektroniska överflyttningsblankett. Då sägs försäkringen automatiskt upp i ditt gamla försäkringsbolag. Hos oss träder ArPL-försäkringen i kraft antingen 1.4, 1.7, 1.10 eller 1.1, allt beroende på när du sänt in din ansökan.

Teckna ny ArPL-försäkring

Fyll i en ArPL-försäkringsansökan över webben.

Ladda ner en ArPL-försäkringansökan som PDF-fil och posta ansökan portofritt till oss.

Överför din nuvarande ArPL-försäkring till Veritas

Fyll i en ArPL-överflyttningsansökan över webben.

Ladda ner en ArPL-överflyttningsansökan som PDF-fil och posta ansökan portofritt till oss.

Se också vår FöPL-försäkring för företagaren!

Tillfällig arbetsgivare

Om du anställer arbetstagare endast tillfälligt, kan du meddela oss alla samma månad utbetalda löner med blanketten för tillfälliga arbetsgivare utan att teckna en egentlig ArPL-försäkring.

Läs mer om den tillfälliga arbetsgivarens försäkringsskyldighet.