Tillfällig arbetsgivare

En tillfällig arbetsgivare har endast tidvis anställda och den lön som betalas till arbetstagarna på ett halvår understiger 8 502 euro år 2019. Du räknas som en tillfällig arbetsgivare också om du som privatperson anställer till exempel en barnskötare eller hundrastare till ditt hushåll.

Som tillfällig arbetsgivare sköter du din försäkringsskyldighet utan separat försäkring genom att i samband med löneanmälan till inkomstregistret välja Veritas som mottagare. Se närmare information om anmälan till inkomstregistret här.

Det finns situationer där Inkomstregistret kräver pensionsarrangemangsnummer vid löneanmälning. I dessa situationer kan du använda dig av det tillfälliga tekniska försäkringsnumret 56-0049990P. Situationer där behovet uppstår

  • gör en separat anmälan utan en i kraftvarande försäkring
  • vid anmälan av slutlönerna då försäkringen redan hunnit avslutats

Att betala försäkringsavgiften

Försäkringsavgiften, som fastställs enligt anmälan till inkomstregistret, faktureras av Veritas. Försäkringsavgiften förfaller den sista dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden.  

Observera att Veritas inte skickar en faktura på löner som anmälts via Palkka.fi-tjänsten, utan den måste du själv söka från Palkka.fi-tjänsten.

Tillfälliga arbetsgivare är inte berättigade till kundåterbäringar och kan alltså inte få rabatt på sina ArPL-försäkringsavgifter.

Du har dock möjlighet att teckna en ArPL-försäkring och på så sätt börja tjäna in återbäringar.

Varför Veritas?

Det lönar sig att välja försäkringsbolag för arbetstagarnas arbetspensionsskydd med omsorg. Vi har specialiserat oss på personlig service.

Kunderna gav oss det högsta skolvitsordet, 8,43, bland alla arbetspensionsbolagen i Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundtillfredsställelseutredning år 2017.

Läs här varför det lönar sig att välja oss som pensionspartner!