Tillfällig arbetsgivare

En tillfällig arbetsgivare har endast tidvis anställda och den lön som betalas till arbetstagarna på ett halvår understiger 8 346 euro år 2018. Du räknas som en tillfällig arbetsgivare också om du som privatperson anställer till exempel en barnskötare eller hundrastare till ditt hushåll.

Som tillfällig arbetsgivare sköter du din försäkringsskyldighet utan separat försäkring genom att anmäla oss alla löner du betalat ut under en månad per arbetstagare. Till det ska du använda blanketten för tillfälliga arbetsgivare.

Försäkringsavgiften, som fastställs utifrån anmälan, betalas till oss senast den 20:e i den månad som följer på löneutbetalningen.

Tillfälliga arbetsgivare är inte berättigade till kundåterbäringar och kan alltså inte få rabatt på sina ArPL-försäkringsavgifter.

Du har dock möjlighet att teckna en ArPL-försäkring och på så sätt börja tjäna in återbäringar.

Varför Veritas?

Det lönar sig att välja försäkringsbolag för arbetstagarnas arbetspensionsskydd med omsorg. Vi har specialiserat oss på personlig service.

Kunderna gav oss det högsta skolvitsordet, 8,35, bland alla arbetspensionsbolagen i Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundtillfredsställelseutredning år 2016.

Läs här varför det lönar sig att välja oss som pensionspartner!