Tillfällig arbetsgivare

En tillfällig arbetsgivare har endast tidvis anställda och den lön som betalas till arbetstagarna på ett halvår understiger 8 676 euro år 2020. Du räknas som en tillfällig arbetsgivare också om du som privatperson anställer till exempel en barnskötare eller hundrastare till ditt hushåll.

Som tillfällig arbetsgivare sköter du din försäkringsskyldighet utan separat försäkring genom att i samband med löneanmälan till inkomstregistret välja Veritas som mottagare. Se närmare information om anmälan till inkomstregistret här.

Att betala försäkringsavgiften

Försäkringsavgiften, som fastställs enligt anmälan till inkomstregistret, faktureras av Veritas. Försäkringsavgiften förfaller den sista dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden.  

Om Palkka.fi-tjänsten används är det möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten.

Tillfälliga arbetsgivare är inte berättigade till kundåterbäringar och kan alltså inte få rabatt på sina ArPL-försäkringsavgifter.

Du har dock möjlighet att teckna en ArPL-försäkring och på så sätt börja tjäna in återbäringar.

Om du har en ikraftvarande ArPL-försäkring bör lönerna anmälas till inkomstregistret med det sk. pensionsarrangemangsnumret (försäkringsnumret så att hela sifferlängan har 11 tecken) för att de ska beaktas i kundåterbäringen.  

Varför Veritas?

Det lönar sig att välja försäkringsbolag för arbetstagarnas arbetspensionsskydd med omsorg. Vi har specialiserat oss på personlig service och hjälper dej med försäkringsfrågor. 

Läs här varför det lönar sig att välja oss som pensionspartner!