Försäkringsavgifter och anmälningar

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,3% fram till 30.4 och 22,7% 1.5-31.12 år 2020. Tillfälliga arbetsgivare anställer bara tidvis och betalar ut en totallön om max 8 676 euro under ett halvt år.

Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften är

  • 7,15 procent för personer som inte har fyllt 53 år och
  • 8,65 procent för personer som fyllt 53 år men fortfarande är under 63 år.
  • För personer som fyllt 63 år är arbetstagarens andel 7,15 procent av försäkringsavgiften.

Anmäl lönerna till inkomstregistret

De anställdas löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Du gör det behändigt via inkomstregistrets e-tjänst. Som tillfällig arbetsgivare väljer du Veritas som mottagare i registret.

Du kan också anmäla lönerna via palkka.fi-tjänsten.

Vi får de inkomstuppgifter vi behöver för att fastställa arbetstagarens pensionsskydd och arbetsgivarens försäkringsavgifter direkt från inkomstregistret.