Försäkringsavgifter och anmälningar

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,2 år 2019. Tillfälliga arbetsgivare anställer bara tidvis och betalar ut en totallön om max 8 502 euro under ett halvt år.

Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften är

  • 6,75 procent för personer som inte har fyllt 53 år och
  • 8,25 procent för personer som fyllt 53 år men fortfarande är under 63 år.
  • För personer som fyllt 63 år är arbetstagarens andel 6,75 procent av försäkringsavgiften.

Anmäl lönerna till inkomstregistret

Från början av år 2019 ska du meddela de anställdas löneuppgifter till inkomstregistret. Du gör det behändigt via inkomstregistrets e-tjänst. Som tillfällig arbetsgivare väljer du Veritas som mottagare i registret.

Du kan också anmäla lönerna via palkka.fi-tjänsten. Observera att Veritas inte då skickar en faktura på försäkringsavgifterna, utan du måste söka den själv från palkka.fi-tjänsten.

Vi får de inkomstuppgifter vi behöver för att fastställa arbetstagarens pensionsskydd och arbetsgivarens försäkringsavgifter direkt från inkomstregistret.

Löner som betalats ut under år 2018 anmäls till pensionsbolaget såsom tidigare.