Försäkringsavgifter och anmälningar

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,3 procent år 2018. Tillfälliga arbetsgivare anställer bara tidvis och betalar ut en totallön om max 8 346 euro under ett halvt år.

Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften är 6,35 procent för personer som inte har fyllt 53 år och 7,85 procent för personer som fyllt 53 år  men fortfarande är under 63 år. För personer som fyllt 63 år är arbetstagarens andel 6,35 procent av försäkringsavgiften.

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel av lönen och redovisar hela försäkringsavgiften till oss senast den 20:e i den månad som följer på löneutbetalningen.

Mer information om anmälan av de anställdas löner och innehållningen av pensionsavgifter får du i avsnittet Vad ingår i en ArPL-lön?.

Anmälningar till Veritas

De anställdas person- och löneuppgifter ska anmälas till oss på en särskild blankett som du kan skriva ut här nedan eller beställa hos vår företagstjänst på numret 010 195 600.

På blanketten anmäls alla löner som betalats ut under månaden. Vi sänder dig en faktura för betalning av försäkringsavgiften.

För att betalningstiden inte ska bli för kort lönar det sig att göra anmälan genast i slutet av löneutbetalningsmånaden.