Få ut full nytta av dina ArPL-premier

Vi tycker att du ska kunna få full nytta av de ArPL-euron du betalar. Vi har därför gjort skötseln av ArPL-försäkringen enkel för dig. 

Flytta över din ArPL-försäkring till Veritas

Du får en egen ArPL-expert!

Hos oss behöver du inte fundera på ArPL-ärenden ensam. Du får en namngiven ArPL-expert vars uppgift är att sätta sig in i de behov just ditt företag har. Du får till dina behov anpassat försäkringsskydd – snabbt och behändigt.

Välbefinnande i arbetet för alla!

Vi vill främja ditt företags konkurrenskraft genom att erbjuda dig:

  • stöd så att du kan öka din kompetens inom välbefinnande i arbetet
  • behändiga redskap för att mäta, analysera och utveckla arbetshälsan samt hjälp och råd för användningen av dem
  • rådgivning och konsultering.

Konkurrenskraftiga återbäringar

Veritas solvens är stark tack vare flera års goda placeringsresultat. I snitt har våra placeringar avkastat 6,1 procent i året*). Vi kan därför erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris på din försäkring.

Flytta över din ArPL-försäkring till Veritas

Eller ring oss 010 195 600 – du får alltid en människa på tråden!

*) Den årliga nominella medelavkastningen sedan år 1997 är 6,1 procent.