ArPL-överflyttningsansökan

  1. Uppgifter om försäkringen som överflyttas
  2. Kontaktperson
  3. Uppgifter om arbetsgivaren
  4. Försäkringsavgifter och anmälningar
  5. Granskning av uppgifterna

Du behöver bara fylla i den här ansökan för att överflytta din ArPL-försäkring till Veritas. Vi sköter resten. Du kan överflytta din försäkring om den har varit i kraft i minst ett år i det förra pensionsbolaget. Fyll i din överflyttningsansökan minst tre månader före den önskade överflyttningsdagen. Överflyttningen är möjlig 31.3, 30.6, 30.9 eller 31.12.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på vår Dataskydd -sida.

Enligt gällande regelverk bör Veritas identifiera sina försäkringstagare och vara insatta i deras verksamhet. Det gäller både när kundförhållandet inleds men också när kundförhållandet fortgår. Identifieringsuppgifter samlas alltså in när ansökningen görs.

Jag vill att ArPL-försäkringen upphör i det föregående bolaget
Välj det datum då du vill att din FöPL-försäkring upphör i ditt nuvarande pensionsbolag. Försäkringen träder i kraft dagen efter det valda datumet. Överflyttningsansökan ska göras senast tre månader före den dag då försäkringen önskas upphöra. Försäkringen kan inte överflyttas om den inte har varit i kraft i minst ett år i det föregående bolaget.