Blanketter och broschyrer för arbetsgivaren

Med pdf-blanketterna följer ett svarskuvert som du kan använda för att skicka blanketten portofritt till oss (inom Finland). Vik sidan med svarskuvertet, lägg blanketten inuti och häfta eller tejpa ihop. Om det finns många bilagor kan du också klistra svarskuvertet på ett vanligt kuvert. 

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundservice, tfn 010 55 010 (växel).

Kom ihåg att du kan anmäla löner och uppdatera företagets uppgifter också via vår VerNet-webbtjänst. Läs mer och ta i bruk VerNet-tjänsten.

Blanketter

Blankett för att överflytta ArPL-försäkringen till Veritas
ArPL-överflyttningsansökan (elektronisk)
ArPL-överflyttningsansökan (pdf)

Blankett för att teckna en ny ArPL-försäkring
ArPL-försäkringsansökan (elektronisk)
ArPL-försäkringsansökan (pdf)

Månadsanmälarens anmälan om ArPL-anställningar
ArPL-månadsanmälan
Månadsanmälan kan göras via vår VerNet-webbtjänst. Bekanta dig med VerNet-tjänsten.

Årsanmälarens anmälan om nya och avslutade anställningar
Årsanmälarens anmälan om ArPL-anställning (pdf)
Årsanmälan kan också göras via vår VerNet-webbtjänst. Bekanta dig med VerNet-tjänsten.

Anmälan om utbetalda löner för arbetsgivare som inte kontinuerligt har anställda (används inte om ArPL-försäkring tecknats)
Tillfälliga arbetsgivarens ArPL-löneanmälan 2017 (pdf)

Avtal för ibruktagning av VerNet-webbtjänsten
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (elektroniskt)
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (pdf)

Broschyrer och guider

ArPL-årsanmälningsguide (elektronisk)

Storarbetsgivarens invalidpensionsavgifter (pdf)

Satsa på välbefinnande i arbetet och utveckla företagets konkurrenskraft (pdf)