Blanketter och broschyrer för arbetsgivaren

Med pdf-blanketterna följer ett svarskuvert som du kan använda för att skicka blanketten portofritt till oss (inom Finland). Vik sidan med svarskuvertet, lägg blanketten inuti och häfta eller tejpa ihop. Om det finns många bilagor kan du också klistra svarskuvertet på ett vanligt kuvert. 

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundservice, tfn 010 55 010 (växel).

Kom ihåg att du kan anmäla löner och uppdatera företagets uppgifter också via vår VerNet-webbtjänst. Läs mer och ta i bruk VerNet-tjänsten.

Blanketter

Överflyttning av ArPL-försäkringen

Blankett för att överflytta ArPL-försäkringen till Veritas
ArPL-överflyttningsansökan (elektronisk)

Ny ArPL-försäkring

Blankett för att teckna en ny ArPL-försäkring
ArPL-försäkringsansökan (elektronisk)

Ibruktagande av VerNet-webbtjänsten

Avtal för ibruktagning av VerNet-webbtjänsten
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (elektroniskt)
Användaravtal för VerNet-webbtjänst (pdf)

Broschyrer och guider

ArPL-årsanmälningsguide (elektronisk)

Storarbetsgivarens invalidpensionsavgifter (pdf)

Satsa på välbefinnande i arbetet och utveckla företagets konkurrenskraft (pdf)

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!