Finansieringstjänster

Veritas erbjuder sina kunder finansieringsalternativ för investerings- och driftskapitalbehov.

Våra kunder kan få finansiering i form av företagslån och återlån. Kundföretagets helhetsfinansiering sköts ofta tillsammans med våra samarbetspartners i finansieringslösningar.

Företagslån

Finansieringslösningen planeras alltid utgående från kundens behov och ekonomiska ställning. Kreditbeslutet och lånets prissättning baserar sig på det låntagande bolagets kreditvärdighet och den erbjudna säkerheten. Kundens helhetsfinansiering strävar vi att lösa tillsammans med en bank eller annan finansiär.

ArPL-återlån

Kundföretag har möjligheten låna tillbaka en del av de fonderade ArPL-pensionspremierna som betalats till Veritas i form av ett återlån. Som säkerhet för återlån används garanti från bank, Finnvera eller Garantia. Lånetiden är 1 - 10 år och som ränta används ArPL-låneränta.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!