Finansieringstjänster

Vi erbjuder våra kunder finansieringsalternativ för olika investerings- och driftskapitalbehov.

I större projekt kan totalfinansieringen skötas tillsammans med de finansiärer och borgensmän vi samarbetar med.

Finansieringslösningarna planeras alltid i samarbete med kunden utgående från låntagarens särskilda behov. Vi betjänar dig smidigt och snabbt i finansieringsärenden.

Referensräntor på lån

Nivån på de dagligen noterade ArPL-räntorna kan du kontrollera i Kauppalehti eller på försäkringsbolaget Garantias webbplats (på finska).