Lån

Våra kunder kan få finansiering på två olika sätt; genom ArPL-återlån eller placeringslån.

ArPL-återlån

En del av de försäkringsavgifter som ArPL-kunderna betalar till oss fonderas. Från den fond som då bildas kan kunden ta ut lån för sina finansieringsbehov med en lånetid på 1–10 år. Förutsättningen för lån är en fondandel som uppgår till minst 5 000 euro.

Ränta på ArPL-återlån

Som referensränta används ArPL-låneräntan plus en räntemarginal. Marginalen fastställs utifrån kundföretagets kreditvärdighet och den tillgängliga säkerheten för lånet.

Lånetid för ArPL-lån

Lånetiden för ArPL-återlån är 1–10 år. Lånet amorteras i jämna rater och dröjsmålsräntan är 16 procent.

Observera att företagarpensionsförsäkringen inte ger möjlighet till återlån.

Placeringslån

En kund som inte har möjlighet att utnyttja ArPL-återlån kan, från fall till fall, beviljas s.k. placeringslån. Placeringslån lämpar sig för kundföretagens behov av investerings- och driftskapital. Lånetiden är, liksom för ArPL-återlån, 1–10 år.

Ränta på placeringslån

Som ränta på placeringslån används i regel ArPL-referensräntan plus en räntemarginal. Marginalen fastställs utifrån kundföretagets kreditvärdighet och den tillgängliga säkerheten för lånet.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!