Lånesäkerheter

Vi beviljar inte säkerheter för lån.

För de lån som vi beviljar skaffar kunden borgen hos till exempel sin bank, Garantia eller Finnvera. Även kommuner kan gå i borgen för lån.

När det är fråga om placeringslån och ArPL-återlån duger även separat godkända intecknade säkerheter eller någon annan betryggande säkerhet.