Hushåll som arbetsgivare

Om du anställer en au pair eller till exempel en barnskötare, snickare eller hundrastare som inte arbetar som företagare eller för ett företags räkning är du skyldig att sköta hens pensionsskydd.

Detta betyder att om den lön du betalar en 17-årig anställd överstiger 60,57 euro per månad år 2020, ska du redovisa en ArPL-avgift på lönen till pensionsbolaget.

Om du betalar regelbundet lön och hela tiden har minst en anställd ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal. Om du endast tidvis har anställda och den lön som du betalar till arbetstagarna under ett halvt år är sammanlagt under 8 676 euro år 2020, räknas du som en tillfällig arbetsgivare som inte behöver ingå ett ArPLförsäkringsavtal.

Varför betalas ArPL-avgift?

I Finland intjänar man pension för allt arbete. Det spelar ingen roll vilket medborgarskap arbetstagarenhar.

ArPL-avgift betalas för att arbetstagaren i sinom tid ska få det pensionsskydd hen har rätt till. ArPL-avgiften ska betalas även om ingen skatt innehålls på lönen.

Hur vet jag om det är fråga om en företagare eller anställd?

Om du beställer ett arbete av ett företag eller en företagare som verkar som yrkesutövare sköter företaget självt pensionsskyddet för sina anställda och arbetsgivarens övriga skyldigheter samt yrkesutövaren själv sitt eget pensionsskydd.

Om arbetet inte utförs för ett företags räkning eller av en företagare räknas du som arbetsgivare. Om du är osäker på detta är det enklast att fråga den som utför arbetet om han eller hon arbetar för ett företag eller egen firma eller inte.  

Om du till exempel beställer fönstertvätt av en städfirma som fakturerar dig för arbetet är du inte fönstertvättarens arbetsgivare. Men om du betalar din guddotter en hundring för att hon tvättar dina fönster räknas du som hennes arbetsgivare.

Hur sköter jag ArPL-avgifterna?

Du ska göra anmälan om varje löneutbetalning till inkomstregistret senast den femte dagen i den månad som följer löneutbetalningsmånaden.

Försäkringsavgiften som fastställt utgående från löneanmälningen som gjorts till inkomstregistret, debiteras av Veritas. Avgiften förfaller olika beroende på om du är tillfällig arbetsgivare eller ifall du ingått ArPL-försäkringsavtal.

ArPL-avgifterna ska betalas även om ingen skatt innehålls av lönen.

Som hushåll kan  du använda den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi för löneutbetalningen. I denna tjänst kan även en mindre erfaren arbetsgivare lätt sköta såväl löneräkningen, ArPL-avgifterna som skattedeklarationen.

I Palkka.fi är det möjligt att välja att Veritas sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten. 

Hur stor är ArPL-avgiften?

ArPL-avgiften består av en del som betalas av arbetsgivaren och en del som betalas av arbetstagaren. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel av lönen och redovisar den tillsammans med sin egen andel till pensionsbolaget.

ArPL-försäkringsavgiften räknas ut i procent av lönesumman. Ett hushåll redovisar som tillfällig arbetsgivare sammanlagt 25,3% fram till 30.4 och 22,7% 1.5-31.12 av den utbetalda lönen i ArPL-avgift till pensionsbolaget år 2020.

Arbetstagarens andel av avgiften är 7,15 procent för personer som inte fyllt 53 år, 8,65 procent för personer i åldern 53–62 år och 7,15 procent för personer som fyllt 63 år. 

Vilka andra skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Ett hushåll som arbetsgivare ska förutom att betala ArPL-avgifter:

  • Sköta förskottsinnehållningen och betala arbetsgivarens socialskyddsavgifter till skattemyndigheten.
  • Teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring om de anställdas sammanlagda lönesumma överstiger 1 300 euro per år.
  • Betala arbetsgivarens och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Avgifterna betalas till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
  • Betala grupplivförsäkringsavgiften för sina anställda. Avgiften tas ut i samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremien.

 

Exempel: En terrass till sommaren

Familjen Nylund vill förnya terrassen på sin sommarstuga före semestern och anställer grannens 18-årige son, som studerar till snickare, för arbetet. Det uppskattas ta en vecka, och utifrån detta har familjen avtalat med grannpojken om en ersättning på 500 euro.

Grannpojken är inte företagare, och därför ska familjen Nylund sköta hans pensionsskydd genom att betala en ArPL-avgift.

Eftersom lönen under ett halvt år inte överstiger 8 676 euro kan familjen betala pensionsavgifterna som tillfällig arbetsgivare. De anmäler den betalda lönesumman till inkomstregistret och innehåller 7,15 procent i ArPL-avgift av grannpojkens lön.

När Nylunds fått bankgirot redovisar de också arbetstagarens avgiftsandel, som de innehållit av lönen, tillsammans med sin egen ArPL-avgiftsandel till pensionsbolaget. Sammanlagt redovisar de 25,3 procent av den lön de betalar, dvs. 126,50 euro.

När grannens son efter många år avgår med pension har han tjänat in en liten del av sin månadspension i arbetet med familjen Nylunds terrass.