Inkomstregistret gör det lättare att anmäla löneuppgifter

Inkomstregistret är en elektronisk databas som samlar löne-, pensions- och förmånsuppgifter i ett och samma register.

  • Från och med början av år 2019 anmäls löneuppgifter till registret
  • Från år 2021 anmäls också pensions- och förmånsuppgifter till registret.

Anmälningen av löner ändrar

Ur arbetsgivarens synvinkel blir det lättare att anmäla löneuppgifter då man inte behöver göra separata anmälningar till olika myndigheter.

Samtidigt slopas lönernas årsanmälningar: i fortsättningen anmäls löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Anmälningarna görs elektroniskt antingen via lönesystemet eller inkomstregistrets e-tjänst.

Alla löner ska anmälas till inkomstregistret, också löner som betalats av hushåll. Lönanmälan till inkomstregistret ska göras trots att lönen är under gränsen för försäkringsskyldigheten enligt ArPL.

Fullmakt och certifikat behövs för att använda inkomstregistret

Användningen av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering.  Fullmakter behövs när du ger till exempel bokföraren eller revisionsbyrån fullmakt att anmäla uppgifter till inkomstregistret i ditt ställe. Certifikat behövs när en elektronisk förbindelse upprättats mellan företagets löneadministrationssystem och inkomstregistret.
Läs mer om fullmakterna och certifikaten här.

Vanliga frågor: Inkomstregistret

Inverkar löneanmälningsrytmen på faktureringen av försäkringsavgifterna?

Ja, också betalningen av försäkringsavgifter ändrar. Alla avgifter för en månads löneutbetalningar samlas ihop på en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning, kontakta din försäkringsrådgivare.

Fakturan för försäkringsavgifterna skickas fortfarande av Veritas, även om du gör löneanmälningen till inkomstregistret. 

I Palkka.fi är det möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten. 

Fakturan finns också att hämta i vår VerNet-nättjänst.

Vad är ett pensionsarrangemangnummer och vad behöver jag det till för?

Avtalsarbetsgivaren anmäler lönerna till inkomstregistret med ett så kallat pensionsarrangemangnummer. Du får numret genom att öka nollor till ditt försäkringsnummer så att hela sifferlängan har 11 tecken:

  • Pensionsarrangemangnumret för Veritas kunder är i formatet 56-0012345A.
  • Om du tidigare varit kund hos Alandia, är formatet lite annorlunda: 56-7401234A