Vanliga frågor

Populära frågor

Vem kan få kundåterbäring?

Alla arbetsgivare som har ett ArPL-försäkringsavtal med Veritas är berättigade till rabatt på sina ArPL-avgifter i form av kundåterbäringar. De bästa kundåterbäringarna intjänas på basis av en lång kundrelation. Tillfälliga arbetsgivare har inte rätt till kundåterbäringar.

Anmäler man löneuppgifterna månatligen eller årligen?

Från och med år 2019 anmäls lönerna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från löneutbetalningen. Skilda månads- eller årsanmälningar görs inte längre.

Har du varit årsanmälare ska du anmäla 2018 års löner såsom tidigare till Veritas under januari månad. Har lönen betalats ut på 2019 års sida, ska du anmäla den till inkomstregistret.

Är Veritas VerNet-tjänst trygg? Vem kommer åt försäkrings- och personuppgifterna?

VerNet-tjänstens användarrätt är personlig och försäkringsspecifik. VerNet-tjänsten kräver identifiering, så att vi kan säkerställa din identitet. VerNets kommunikationsanslutning samt kommunikationen i tjänsten är säkrad med SSL-kryptering. Krypteringen indikeras med en lås-bild eller annan ikon i webbfönstrets övre eller nedre fält.

Hur bestäms ArPL-försäkringsavgiften?

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-försäkringsavgiften, och den är samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift beror på arbetsgivarens storlek och pensionsbolagets kundåterbäringar. Den tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift är fast. Se aktuella försäkringsavgifter.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!