Vanliga frågor

Populära frågor

Vem kan få kundåterbäring?

Alla arbetsgivare som har ett ArPL-försäkringsavtal med Veritas är berättigade till rabatt på sina ArPL-avgifter i form av kundåterbäringar. De bästa kundåterbäringarna intjänas på basis av en lång kundrelation. Tillfälliga arbetsgivare har inte rätt till kundåterbäringar.

Anmäler man löneuppgifterna månatligen eller årligen?

När en avtalsarbetsgivare fyller i sin försäkringsansökan, väljer han/hon om arbetstagarnas löneuppgifter kommer att meddelas månatligen eller årligen. Anmälningssättet kan senare ändras genom att meddela om det till Veritas kundtjänst före slutet av november. Förändringen träder i kraft från och med början av nästa kalenderår. Läs mera om anmälningalternativen.

Är Veritas VerNet-tjänst trygg? Vem kommer åt försäkrings- och personuppgifterna?

Dataförbindelsen samt kommunikationen via VerNet-tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Veritas har gjort alla tekniska åtgärder som lagen förutsätter för att trygga personuppgifterna och ta hand om informationssäkerheten. Endast de personer i Veritas tjänst, till vilkas uppgifter det hör att sköta försäkringar, har tillgång till kundernas anställnings- och löneuppgifter.

Användarrätten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Det är därför viktigt att du ser till att användarkoderna inte hamnar i händerna på obehöriga personer. Om du tappat användarkoderna ska du omgående meddela om det till Veritas.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!