Anställnings- och löneuppgifter

Anmäler man löneuppgifterna månatligen eller årligen?

Från och med år 2019 anmäls lönerna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från löneutbetalningen. Skilda månads- eller årsanmälningar görs inte längre.

Har du varit årsanmälare ska du anmäla 2018 års löner såsom tidigare till Veritas under januari månad. Har lönen betalats ut på 2019 års sida, ska du anmäla den till inkomstregistret.

Inverkar löneanmälningsrytmen på faktureringen av försäkringsavgifterna?

Ja, också betalningen av försäkringsavgifter ändrar. Alla avgifter för en månads löneutbetalningar samlas ihop på en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning, kontakta din försäkringsrådgivare.

Fakturan för försäkringsavgifterna skickas fortfarande av Veritas, även om du gör löneanmälningen till inkomstregistret. 

I Palkka.fi är det möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten. 

Fakturan finns också att hämta i vår VerNet-nättjänst.

Räknas lönen för uppsägningsperioden som ArPL-lön?

Om uppsägningstiden är max sex månader, hör lönen för uppsägningstiden till ArPL-lönen. Det spelar ingen roll om arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden eller inte. Om uppsägningstiden är över sex månader, är lönen för tiden som överskrider sex månader ArPL-lön ifall arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden, anses lönen för denna tid som skadestånd och den hör inte till ArPL-lönen. Om arbetstagaren sägs upp under en permittering, är uppsägningstidens lön inte ArPL-lön. 

Ska mötes- eller föreläsningsarvodet meddelas till ArPL-försäkringen?

Mötesarvoden betalas vanligen till personer i förtroendeposter. Privata sektorns förtroendeuppdrag brukar inte höra till den obligatoriska arbetspensionen och mötesarvoden behöver således inte anmälas till ArPL-försäkringen. Om personen emellertid har ett arbetsförhållande med företaget där han/hon fungerar i förtroendeposten, måste arvoden från förtroendeuppdraget försäkras i samma försäkring som arbetstagarens egentliga arbetsförhållande. I detta fall är förtroendearvoden en del av arbetsinkomsten som påverkar pensionen och de ska meddelas till ArPL-försäkringen.

Enstaka föreläsnings- och föredragsarvoden brukar inte meddelas till ArPL-försäkringen, medan föreläsningsarvoden som den egna arbetsgivaren betalar inom arbetsförhållandet ska meddelas. 

Vad är ett pensionsarrangemangnummer och vad behöver jag det till för?

Avtalsarbetsgivaren anmäler lönerna till inkomstregistret med ett så kallat pensionsarrangemangnummer. Du får numret genom att öka nollor till ditt försäkringsnummer så att hela sifferlängan har 11 tecken:

  • Pensionsarrangemangnumret för Veritas kunder är i formatet 56-0012345A.
  • Om du tidigare varit kund hos Alandia, är formatet lite annorlunda: 56-7401234A

Vad är det för skillnad om man anmäler ett totalbelopp till inkomstregistret eller mera specificerade löneuppgifter?

Då du anmäler endast totalbeloppet av penninglönerna anger du en klumpsumma på din anmälan. När du anmäler också kompletterande uppgifter, anges lönen mera specifikt enligt inkomstslag (som till exempel övertidsersättning)..

Vi rekommenderar att du använder det specificerade anmälningssättet och använder särskilda, kompletterade inkomstslag för penninglönen. Då finns alla nödvändiga uppgifter i inkomstregistret. Då behöver du inte som arbetsgivare skriva ut extra intyg åt arbetstagaren för till exempel FPA.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!