Anmäler man löneuppgifterna månatligen eller årligen?

Från och med år 2019 anmäls lönerna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från löneutbetalningen. Skilda månads- eller årsanmälningar görs inte längre.

Har du varit årsanmälare ska du anmäla 2018 års löner såsom tidigare till Veritas under januari månad. Har lönen betalats ut på 2019 års sida, ska du anmäla den till inkomstregistret.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!