Hur anmäler jag den anställdas oavlönade frånvaro i årsanmälan?

Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderskapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2016 eller inte.

Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som infallit under kalenderåret 2016, räcker det med att ni meddelar den totala lönen som utbetalats för den anställda år 2016.

Om den oavlönade frånvaron har börjat år 2016, men ännu inte slutat, ber vi er meddela som anställningsförhållandets avslutningsdag den dag då arbetstagaren senast varit på arbete år 2016.

Meddela också den utbetalda lönen för år 2016.

När arbetstagaren senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro kan ni meddela oss det datum då personen har börjat jobba igen. Tiden för den oavlönade perioden behöver ni då inte meddela skilt. Läs mer i vår ArPL-årsanmälningsguide.

 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!