Räknas lönen för uppsägningsperioden som ArPL-lön?

Om uppsägningstiden är max sex månader, hör lönen för uppsägningstiden till ArPL-lönen. Det spelar ingen roll om arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden eller inte. Om uppsägningstiden är över sex månader, är lönen för tiden som överskrider sex månader ArPL-lön ifall arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden, anses lönen för denna tid som skadestånd och den hör inte till ArPL-lönen. Om arbetstagaren sägs upp under en permittering, är uppsägningstidens lön inte ArPL-lön. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!