Ska mötes- eller föreläsningsarvodet meddelas till ArPL-försäkringen?

Mötesarvoden betalas vanligen till personer i förtroendeposter. Privata sektorns förtroendeuppdrag brukar inte höra till den obligatoriska arbetspensionen och mötesarvoden behöver således inte anmälas till ArPL-försäkringen. Om personen emellertid har ett arbetsförhållande med företaget där han/hon fungerar i förtroendeposten, måste arvoden från förtroendeuppdraget försäkras i samma försäkring som arbetstagarens egentliga arbetsförhållande. I detta fall är förtroendearvoden en del av arbetsinkomsten som påverkar pensionen och de ska meddelas till ArPL-försäkringen.

Enstaka föreläsnings- och föredragsarvoden brukar inte meddelas till ArPL-försäkringen, medan föreläsningsarvoden som den egna arbetsgivaren betalar inom arbetsförhållandet ska meddelas. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!