Vad är en årsavräkning?

ArPL-försäkringens årsavräkning är en sammanfattning av de förskottsavgifter som betalats under förra året, och den slutliga ArPL-avgiften som beräknats på basen av utbetalda löner.

 

Arbetsgivaren ska göra årsanmälan före utgången av januari. I årsanmälan ska arbetsgivaren meddela löner som betalats ut under det förra året åt arbetstagare som täcks av ArPL. Du hittar närmare anvisningar för hur du gör din årsanmälan i vår ArPL-årsanmälningsguide. På basen av de anmälda uppgifterna räknar pensionsförsäkringsbolaget mellan februari och maj ut det förra årets slutliga ArPL-avgift, dvs. gör en årsavräkning.

 

Om den slutliga ArPL-avgiften är större än förskottsavgifterna med räntegottgörelse, debiteras skillnaden av arbetsgivaren. Om den slutliga ArPL-avgiften är mindre än förskottsavgifterna, kompenseras skillnaden i framtida förskottsavgifter.

 

Om arbetsgivaren inte anmäler uppgifterna i tid eller försummar sin anmälningsskyldighet, används uppskattade löner som grund för årsavräkningen. Dessutom debiteras en försummelseförhöjning av arbetsgivaren. För det första försummande året höjs avgiften med 10 %. Om försumningen upprepas, höjs avgiften med 20–100 %.

 

Månadsanmälarens årsavräkning baserar sig på förra årets månadsanmälningar och förskottsavgifter som betalats på basen av dem. Månadsanmälare behöver inte göra en årsanmälan.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!