Vilka inkomster ska anmälas till Veritas?

Inkomster som betalats åt den anställda månaden efter att hen fyllt 17 år ska anmälas till ArPL-försäkringen oavsett när lönen är intjänad. Inkomsterna försäkras om de överstiger minimigränsen.

Tumregeln är att alla inkomster som är förskottsinnehållningspliktiga ska anmälas och betalas ArPL-avgifter för. Dessa ger även pension för den anställda. Inkomsterna kan bestå av flera anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad.

Inkomster som understiger gränsvärdet kan försäkras frivilligt av arbetsgivaren. Se närmare uppgifter om inkomster som hör till ArPL-lönen.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!