Vilka uppgifter ska årsanmälan innehålla?

Följande saker ska framkomma av årsanmälan:

  • arbetstagarens fullständiga namn och personbeteckning
  • om personbeteckning inte finns, arbetstagarens födelsedatum och kön
  • arbetstagarens lön
  • nya och avslutade arbetsförhållanden
  • oavlönade frånvaron i vissa fall (läs mera om anmälningen av oavlönade perioder här)

 

Om försäkringen har flyttats till Veritas i mitten av året, meddelas lönerna från och med den tidpunkten då försäkringen har börjat på Veritas. Om arbetsgivaren har en del av året gjort anmälningarna som tillfällig arbetsgivare, meddelas dessa löner inte på nytt i årsanmälan. 

Se närmare anvisningar i vår ArPL-årsanmälningsguide.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!