Jag vill skriva ut ett betalningsintyg från VerNet-webbtjänsten, men det öppnas inte. Varför det?

Om du inte kan öppna betalningsintyget (i pdf-format), lönar det sig att kolla webbläsarens inställningar så att pop-up-fönstren är tillåtna. Om pop-up-fönstren är blockerade kan betalningsintyget inte öppnas.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!