Hur bestäms invalidpensionsavgiften?

Invalidpensionsavgiften är en del av ArPL-försäkringsavgiften. Invalidpensionsavgiften består av en grundavgift som är beroende av åldersstrukturen bland företagets anställda och av en självriskavgift som fastställs på basis av företagets avgiftsklass. År 2019 bestäms avgiften enligt följande:

  • Om företagets självrisklön år 2017 varit under 2,08 miljoner euro fastställs invalidpensionsavgiften endast utifrån grundavgiften. Avgiftsklassen inverkar i detta fall inte på avgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 2,08 miljoner euro men är under 33,3 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. I så fall fastställs invalidpensionsavgiften dels utifrån företagets avgiftsklass, dels utifrån grundavgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 33,3 miljoner euro har arbetsgivaren full självrisk, varvid invalidpensionsavgiften fastställs enbart utifrån företagets avgiftsklass.
Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!