Hur delar man upp ArPL-avgiften mellan arbetstagaren och arbetsgivaren?

Arbetsgivaren betalar ArPL-avgiften i sin helhet till pensionsförsäkringsbolaget och innehåller arbetstagarens andel från lönen vid lönebetalningen. Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften varierar enligt arbetstagarens ålder: för personer i åldern 53–62 år är avgiften högre än för andra arbetstagare. Se aktuella försäkringsavgifter. ArPL-avgifter betalas för en anställd som är i åldern 17–67 år.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!