Kan ArPL-fakturans förfallodag ändras permanent?

 

Förfallodagen kan inte ändras alls. Försäkringsavgiften förfaller till betalning den 20 varje överenskommen månad. Denna regel baserar sig på försäkringsvillkoren som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, och alla försäkringsbolag följer samma regler. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!