Kan en årsanmälare ändra på förskottslönesumman?

En årsanmälare kan och ska ändra på förskottslönesumman genast när hen märker att lönesumman ändrats. Om förskottslönesumman motsvarar den slutliga lönesumman, kommer det ingen tilläggsfaktura i årsavräkningen. Den lönesumma som är grunden för förskottsavgiften meddelas skilt på varje faktura. Speciellt i början av året lönar det sig att kontrollera att lönesumman är rätt. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!