När inverkar pensionsutgiften på företagets avgiftklass?

På avgiftsklassen år 2018 inverkar de nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats 20152016 och som beviljats tills vidare. På motsvarande sätt inverkar på avgiftklassen år 2019 pensioner som beviljats 20162017.

V
ilket företags avgiftsklass invalidpensionen påverkar avgörs av när arbetsoförmågan började.

Invalidpensionsutgiften fördelas mellan de företag som har betalat ut lön till den anställda under de två kalenderåren innan arbetsoförmågan inträffade.

Exempel: Den anställda har blivit arbetsoförmögen år 2013. Han har beviljats invalidpension år 2014. Invalidpensionsutgiften inverkar på avgiftsklassen för de företag som har betalat ut lön till den anställda år 2011 och 2012. Pensionsutgiften fördelas mellan dessa företag i samma relation som den utbetalda lönen. Pensionen som beviljades år 2014 inverkar på företagens avgiftsklass år 2016 och 2017.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!