Vad betyder avgiftsklass?

Företagets avgiftklass bestäms utifrån medeltalet av riskförhållandena under de senaste två åren. Ju större medeltalet är desto högre är företagets avgiftsklass.

Riskförhållandet är arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!