Vad betyder förräntning av försäkringsavgifter?

En teoretisk förfallodag för ArPL-avgifter, som är samma för alla, har fastställts i mitten av året. Eftersom försäkringsavgifterna kan betalas året runt, förräntas betalningsraterna med en beräkningsränta från den teoretiska förfallodagen till den faktiska förfallodagen. Ju tidigare försäkringsavgiften betalas, desto större är räntegottgörelsen. Med andra ord är ArPL-avfiften lägst när du betalar hela årets avgift i en rat i januari. Se vårt exempel.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!