Vad betyder försummelseförhöjning?

Försummelseförhöjning påförs när ArPL-försäkringen har tecknats för sent, dvs. senare än slutet av månaden som följer efter första löneutbetalningen. Försäkringsavgiften höjs med 10 procent av den försummade tidens försäkringsavgifter.

Försummelseförhöjningen påförs även i det fallet att arbetsgivaren försummar anmälningen av arbetstagarnas inkomstuppgifter. Försummelseavgiften blir högre för varje år försummelsen har ägt rum. För första året är försummelseförhöjningen 10 procent, andra året 20 procent .

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!