Varför är fakturans förfallodag tidigare än faktureringsdagen?

Fakturans förfallodag blir alltid den 20 i månaden som följer efter löneutbetalningen, eller följande vardag, om dagen skulle vara en helgdag. Om månadsanmälan sänts in försenat, är fakturans förfallodag tidigare än faktureringsdagen.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!