Vilka invalidpensioner inverkar på avgiftsklassen?

Genom avgiftklassen inverkar nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats företagets anställda på företagets invalidpensionsavgift. Ju mindre pensionsutgifter de invalidpensioner som beviljats till företagets anställda orsakar, desto lägre är avgiftsklassen.

I pensionsutgiften beaktas inte kostnader för tidsbundna pensioner, dvs. rehabiliteringsstöd eller -penning. Inte heller en delinvalidpension som ändras till hel invalidpension inverkar på avgiftsklassen.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!