Kundåterbäringar

Vem kan få kundåterbäring?

Alla arbetsgivare som har ett ArPL-försäkringsavtal med Veritas är berättigade till rabatt på sina ArPL-avgifter i form av kundåterbäringar. De bästa kundåterbäringarna intjänas på basis av en lång kundrelation. Tillfälliga arbetsgivare har inte rätt till kundåterbäringar.

Hur bestäms kundåterbäringsbeloppet?

Beloppet av kundåterbäringar beror på avkastningen på pensionsbolagets placeringsverksamhet, effektiviteten av bolagets verksamhet, beloppet av ArPL-avgiften samt fonden som samlats av de tidigare betalda avgifterna. Ju större fonden och avgifterna är, desto större är också kundåterbäringen av ArPL-försäkringen.

Vad betyder ArPL-pensionsförsäkringens fond?

Av de avgifter som arbetsgivaren betalar, läggs en del i en fond. Fonden påverkar nivån på kundåterbäringar som betalas åt kunden och dess avsikt är att vara en del av finansieringen av de kommande pensionerna. Företaget har möjlighet att låna en del av fonden som uppkommit av försäkringen. 

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!