Pensionsskyddet för de anställda

Hur intjänas pensionen?

Anställda i åldern18-52 år tjänar in 1,5 % pension av lönesumman i året, anställda i åldern 53–62 år 1,9 % och anställda i åldern 63–67 år 4,5 % per år. Om man redan är pensionerad och arbetar vid sidan om, tjänar man in 1,5 % av årsinkomsten.

Vilka pensionsförmåner ger ArPL-försäkringen?

Den lagstadgade ArPL-pensionen ger skydd för ålderdom, arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död. Arbetspensionssystemet stöder även yrkesinriktad rehabilitering av de anställda. Om arbetsinkomster inte finns eller de är låga, tryggar folkpensionen en fortsatt skälig inkomstnivå under pensionstiden.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!