Hur försäkrar man en utländsk arbetstagare?

 

På utländsk arbetskraft tillämpas i regel det landets socialskyddslagstiftning där arbetet utförs. Arbete utfört i Finland försäkras enligt ArPL oberoende av arbetstagarens nationalitet. Utsänd arbetskraft är ett undantag. Se närmare uppgifter om försäkringen för utländska arbetstagare.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!