Hur kan jag flytta min försäkring till Veritas?

ArPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december. Försäkringen överförs till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 31.3. träder i kraft på Veritas den 1.7.

För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att sända en överflyttningsansökan till Veritas. När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska ArPL-överflyttningsansökan.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!