Kan arbetsgivaren försäkra arbetstagarens inkomster även om de är under inkomstgränsen?

Arbetsgivaren kan, men måste inte, försäkra en arbetstagare vars inkomster blir under ArPL-försäkrandets minimigräns.

Arbetsgivarens och arbetstagarens andelar av pensionsavgiften betalas då som vanligt.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!