Kan arbetsgivaren försäkra arbetstagarens inkomster även om de understiger inkomstgränsen?

En arbetstagare försäkras enligt ArPL om han/hon är i åldern 17-67 år och inkomsterna från arbetsgivaren under en kalendermånad överstiger minimigränsen. Inkomster som är under minimigränsen kan arbetsgivaren försäkra frivilligt. 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!