Kan arbetsgivaren komma överens om pensionsförsäkrandet med arbetstagaren?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte sinsemellan komma överens om hur den lagstadgade pensionsförsäkringen ska ordnas. 

Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är arbetsgivaren skyldig att ordna pensionsskydd för sina anställda. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren ska ta en pensionsförsäkring för de anställda, samt delta i försäkringskostnaderna genom att betala sin andel av arbetspensionsavgiften. Den anställda är i sin tur skyldig att betala arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.

 

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!